English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Meny
•  Nitroz Motorsport
DOKUMENT

Nitroz Motorsports policy
Nitroz Motorsports policy gällande tävlande, teammedlemmar och funktionärer och fordon.
Uppdaterad: 240318 (V#24-02)
Vad lagen säger (SE)
Här kan du läsa om vad som gäller enligt lagen om motortävlingsförsäkring.
FAP 512-1 - RPSFS 2009:9
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 512-1 - RPSFS 2009:9 om motorsport på bana.
FAP 512-2 - RPSFS 2009:22
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 512-2 - RPSFS 2009:22 om motorsport i terräng.
Kontaktpersoner
Här hittar du kontaktpersoner som kan hjälpa till, alla sportgrenar
Nitroz Säkerhetspolicy
Den säkerhet som bedrivs inom vår verksamhet genomsyras av en proaktiv tankegång. Alla de frågor som relaterar till säkerhet genomgår en kontinuerlig process där de utvärderas och utvecklas...
DR Säkerhetskrav / räddning 2021-22
Säkerhetskrav/riktlinjer för dragracing.
Antal räddningsmän, fordon, sjukvård etc.
DR Riktlinjer Dragracingbanor 2021-22
Detta dokument skall ses som ett stöd till planläggning och besiktning av dragracing-banor.
Övergripande alla dessa regler är alltid Polisens krav enlig FAP 512-1.
Incidentrapport
Mall, incidentrapport
Uppdaterad 220727
 

FÖRSÄKRINGAR

Olycksfallsförsäkring Volontär (Funktionär)
Försäkringsspecifikation funktionär
Uppdaterad 240321
Olycksfallsförsäkring förare
Försäkringsspecifikation personförsäkring förare
Uppdaterad 240321
Ansvarsförsäkring-klubb
Ansvarsförsäkring gäller ansluten klubb till Nitroz Motorsports samt dess medlemmar.
Motortävlingsförsäkring
Försäkring enl. lagen 1976:357
Uppdaterad 240321
 

MALLAR

Exempel på Inbjudan till tävling
 


© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer