English   Svenska  
NitroZ Marknadsplats

Villkor och regler på Nitroz.se

Köp av annons via Nitroz.se

Övergripande
Nitroz.se är en domän som ägs, drivs och administreras av företaget Nitroz AB med säte i Huddinge, Sverige med organisationsnummer VAT 55658597101.
Kontaktuppgifter:
Nitroz AB
Annelundsvägen 14
S-141 44 Huddinge
info@nitroz.se
+46-8-711 55 60Allmänt
Villkor för köp.
Köpet är fullbordat i och med att ni klickar “BETALA” i vår Kassa!
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av Annons. När annonsen har publicerats är Kunden bunden av sitt köp.
Köpt annons kan heller inte bytas mot annan vara.

Kontouppgifter
Nitroz AB har följande konton
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
SEK 5364 10 327 33 (Iban: SE0750000000053641032733)
GBP 5930 82 519 44 (Iban: SE4350000000059308251944)
NOK 5930 82 519 52 (Iban: SE2150000000059308251952)
EUR 5930 82 519 60 (Iban: SE9650000000059308251960)
DKK 5930 82 519 79 (Iban: SE6850000000059308251979)
Bic-kod: ESSESESS

Postgiro: 63 38 07-3
Bankgiro: 846-0792

Betalningssätt
Nitroz.se avgör vilka betalningssätt som gäller. Normalt tillhandahåller Nitroz.se följande betalsätt. Direktbetalning via bank, kredit eller bankkort samt post- eller bankgiro.

Kortbetalning
Det kort som du använder vid betalning på Nitroz.se måste vare ett kort utställt i ditt namn.
Säker betalning med kontokort. Dina kortuppgifter skickas i krypterad form till en speciell säkerhetsserver. Pengarna dras direkt från ditt kort när du registrerat dina kortuppgifter och fått ett bokningsnummer. Följande kort kan användas som direktbetalning över nätet:
• Kreditkort eller Bankkort
• VISA och Mastercard från Europa (förutom från Ryssland)
• (American Express. Vi kan tyvärr inte ta AmEx idag)
Kortet belastas direkt så snart köpet är genomfört.

Direktbetalning via bank
Som kund i någon av följande banker och med deras internettjänster kan du betala direkt via din bank per idag:
• SEB
• Handelsbanken
• Nordea
• Swedbank

Instruktioner för hur direktbetalning via just din bank går till finns beskrivet i samband med att du väljer betalningssätt för din bokning.
Denna lista utökas kontinuerligt.

PayPal
Nitroz.se kan idag INTE tillhandahålla betalning via PayPal.

Personligt bruk, ansvar.
Annonsen får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att annonsen inte får säljas vidare eller erbjudas i annat syfte, eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Nitroz AB och/eller dess partners.

Återförsäljning (eller misstanke om försök till återförsäljning) till ett högre pris än vad som anges på annons medger grund för makulering. Vid makulering av sådant skäl återbetalas inte erlagd avgift, i någon form, ej heller serviceavgift och inte heller eventuell distributions- eller leveransavgift.

Köp som strider mot uppsatta villkor.
Nitroz.se förbehåller sig rätten att makulera köp som görs av Kunden, och att med omedelbar verkan stänga av Kunden från Nitroz.se, om Kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för annonsköpet.

Allmänt
Nitroz.se förbehåller alla rättigheter till tjänsten (Nitroz.se) och dess innehåll. Användaren av tjänsten har inte rätt att helt eller delvis, på ett eller annat sätt, kopiera, reproducera, spara, flytta, skicka vidare, distribuera, publicera, bilägga till annat material eller ladda ned till egen dator något material anslutet till tjänsten (inkluderat text, bilder, varumärken, logon, grafik och musik) utan skriftligt tillstånd från Nitroz.se. Användning av produkt- och varumärken samt företags- och affärslogon är förbjudet om inte annat kungjorts i kundvillkoren eller i ett specifikt skriftligt tillstånd givet av Nitroz.se.

Olovlig / lovlig användning
Ingen information ingående i tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan specifikt skriftligt förhandstillstånd från Nitroz.se. Brott mot förbud kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt till skadestånd och/ eller rättsligt ansvar. Att bryta mot webbplatsens kundvillkor kan leda till upphörande av dispositionsrätten till tjänsten. Nitroz.se har dessutom rätt att makulera annonser gjorda på webbplatsen om Kunden har angett vilseledande personuppgifter eller om Kunden bryter mot eller kringgår kundvillkoren.

Personuppgifter och samtycke
Nitroz.se lagrar historik och personuppgifter som Kunden lämnar. Nitroz.se kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Nitroz.se erbjuder, hantera Kundens användning av tjänsten, skicka Kunden information och erbjudanden om Nitroz.se tjänster, samt genom marknadsundersökningar inhämta Kundens uppfattning om de tjänster Nitroz.se erbjuder. Kunden ansvarar för att användar-id och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och att ingen obehörig kommer åt uppgifterna. I och med godkännandet av dessa villkor lämnar Kunden sitt samtycke till att Nitroz.se lagrar Kundens personuppgifter och behandlar dessa uppgifter för de ändamål som angetts ovan.

Immateriella rättigheter
Allt material inom tjänsten Nitroz.se ägs av Nitroz.se (Nitroz AB) och är skyddat av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehållet och layouten inom tjänsten (inkluderat text, elektroniska dokument, grafik, bild och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Nitroz.se eller en tredje part. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Nitroz.se. Nitroz.se eller dess samarbetsparters förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelssajten www.Nitroz.se

Rätt till förändringar
Nitroz.se har rätt att när som helst enligt egen bedömning uppdatera, ändra villkoren, lägga till eller ta bort material som finns i tjänsten och begränsa inträdet till tjänsten utan att meddela detta i förväg.

Länkning
Nitroz.se kan innehålla länkar till webbsidor som underhålls av en tredje part. På dessa webbsidor och i deras användning tillämpas vederbörliga användarvillkor som ställts samman av tredje parten. Nitroz.se ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag
På dess kundvillkor samt hela Nitroz.se tillämpas svensk lag.

Loggning
Nitroz.se genom Nitroz AB loggar alla uppgifter och lämnar ut samtliga uppgifter till Polis vid misstanke om brott. Missbruk av våra tjänster polisanmäls omgående.

Personuppgifter
Personuppgifter som Du lämnar till Nitroz.se i samband med uppläggning av annons kommer behandlas av Nitroz.se på ett konfidentiellt sätt. Nitroz.se sparar endast uppgifter som är nödvändiga för utförande av Nitroz.se tjänster. Nitroz.se kan komma att använda Dina personuppgifter i marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och vid beräkning och administration. Personuppgifterna kan också användas för att ge Dig erbjudanden om nya tjänster eller för annan riktad marknadsföring. Nitroz.se kan även komma att föra över Dina personuppgifter till andra länder (även utanför EU/EES) för användning inom ovan angivna ändamål.
Om Du önskar få information om vilka personuppgifter som Nitroz.se behandlar, anmäla att Du inte vill ha direktreklam eller begära att Nitroz.se rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter, skall du skicka en skriftlig – av Dig undertecknad – förfrågan/begäran till Nitroz.se på adress info@nitroz.se, märkt ”Nitroz.se” . Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter att avtalsförhållandet avslutats, dock inte längre än nödvändigt.
Nitroz.se avser att skydda kvalitet och integritet i all personlig information. Nitroz.se har implementerat väl utvecklade tekniska och administrativa rutiner för att lagra användbar och aktuell information. Genom att acceptera dessa villkor lämnar du samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Samtycke lämnas också till att Nitroz.se eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan, skickar marknadsföring via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation Nitroz.se innehåller länkar till andra webbsidor.

Cookies
En cookie är en liten bit data som skickas till din webbläsare från vår server och som lagras på din dators hårddisk. En del av Nitroz.se sidor använder cookies för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service när du använder sajten. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie. Då har du möjlighet att avböja att cookie lagras.

FAQ
Problem med kortbetalning.
• Många arbetsplatser har brandväggar som inte tillåter uppkoppling mot vissa banktjänster.

Företags Top Annonser

ANNONSERING

Vill du annonsera här?

Lägg upp en Företags-top-annons redan idag! Annonsen synns då alltid på första sidan och nås av alla våra besökare.


NITROZ AB | Disclaimer